Over ZAP Tennis

De tennisvereniging
Tennisvereniging ZAP is een autonoom onderdeel van de sportfederatie ZAP, net als de voetbal en de handbal. De vereniging is opgericht in 1988 en telt circa 200 leden, waarvan ongeveer 23 jeugdleden.
 
Organisatie
De tennisvereniging kent een eigen bestuur, bestaande uit minimaal 7 personen. De samenstelling en bereikbaarheid van het bestuur vind je onder het kopje 'Bestuur en commissies'.
 
Verder zijn er diverse commissies actief binnen de tennisclub. Zo is er een speciale kantinecommissie die ervoor zorgt dat de voorraden op orde zijn en alles in de kantine ook naar behoren functioneert.
 
Een jeugdcommissie zorgt ervoor dat onze jeugdleden worden beziggehouden en de edele kunsten van de tennissport onder de knie krijgen. 
 
Faciliteiten
Tennisvereniging ZAP beschikt over drie kunstgrasvelden, waardoor zo goed als het hele jaar gespeeld kan worden. Regenplassen verdwijnen snel. Alleen bij dooi kan niet worden gespeeld omdat dit schade kan aanbrengen. Als dit het geval is, wordt dit aangegeven op een bordje aan het toegangshek.
 
Met een aparte standaardsleutel, die je bij het inschrijven als lid van ZAP tennis krijgt, kan ook de baanverlichting worden aangezet.
 
Bij gebruik van één tennisbaan zijn twee lichtmasten voldoende. Bij het gebruik van twee of drie banen mogen alle vier lichtmasten worden gebruikt. De lichten dienen conform de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Anna Paulowna om uiterlijk 23.00 uit te zijn.
 
De tennisvereniging heeft een eigen knusse kantine met uitzicht op de drie banen. Consumpties zijn hier nog tegen ouderwetse prijzen verkrijgbaar zodat het aangenaam vertoeven is.
 
Bovendien is het terras via de schuifdeuren bereikbaar vanwaar men in de gezonde buitenlucht nog beter kan genieten van de wedstrijden.
 
ZAP tennis kan ook gebruik maken van de sporthal van de Sportfederatie: de Zwaluwvluchthal. Hierdoor kan bij slecht weer naar binnen worden uitgeweken, mits er geen andere sporten bezig zijn. Binnen zijn drie banen beschikbaar. Let wel even op uw schoenen. Ze moeten schoon zijn en geen zwarte zolen hebben. Deze banen moeten wel worden gereserveerd bij de sportfederatie en zelf worden bekostigd.
 
Met één sleutel kan het binnenhek en de deur naar het halletje met de toiletten geopend worden. Ve Deze sleutel is tegen een borgsom van €8,00  te verkrijgen bij het bestuurlid senioren of het bestuurslid jeugd. Bij het beëindigen van het lidmaatschap krijgt men tegen inlevering van de sleutels het borgbedrag weer terug. 
 
Voor kantinediensten zijn sleutels op te halen bij speciale adressen. Kijk hiervoor op de website www.tv-zap.nl  of in je herinneringsmail van je kantinedienst.                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          
 
Diensten
Ieder lid (met uitzondering van proef- en jeugdleden) wordt enige keren per jaar ingeschakeld voor bepaalde diensten voor de tennisvereniging. Hier worden o.a. schoonmaak-, baanonderhoud- en kantinediensten mee bedoeld. Via de mail krijg je bericht als er diensten openstaan waar je je voor in kunt schrijven.
 
Schoonmaakdiensten vinden wekelijks met plaats. Voor en na grote evenementen wordt een grote schoonmaak georganiseerd waarbij meerdere personen ingezet worden. Tijdens toernooien wordt dagelijks een schoonmaak gehouden.
 
Kantinediensten zijn er voor de toernooien en clubavonden. Hiervoor dient men minimaal 15 minuten voor aanvang van het evenement de sleutels op te halen bij speciale adressen (zie clubblad). Tijdens de dienst staat men achter de bar voor een hapje en een drankje. Na afloop wordt in ieder geval de tafels en de bar met een dweil afgenomen, de afwas gedaan en de vloer aangeveegd. Na het afsluiten worden de sleutels weer ingeleverd op de sleuteladressen. Een kantinedienst duurt meestal 3 uur. Volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Anna Paulowna dient de kantine uiterlijk een uur na de laatste wedstrijd gesloten te worden.
 
Baanonderhoud vindt vooral voor de opening van het seizoen en voor evenementen plaats. Hierbij wordt in een ploegje van ongeveer 6 personen een aantal geplande klussen uitgevoerd. Meestal gebeurt dit op de zaterdagochtend.
 
Hoewel wij van mening zijn dat het wel zo sportief is om ook dergelijke taken voor de club te verrichten, is het mogelijk om diensten af te kopen. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.
 
Vrijwilligers
Net als iedere vereniging kan TV ZAP ook altijd vrijwilligers gebruiken, bijvoorbeeld voor het bestuur, de diverse commissies (jeugd, toernooien, clubkampioenschappen, etc.). De secretaris kan hier meer informatie over geven.
 
ZAP-krant en de website
Veel, zo niet alle, informatie proberen we op de site www.tv-zap.nl te plaatsen of via een mail rond te sturen. 
 
Daarnaast kun je hier ook nuttige informatie en leuke wetenswaardigheden vinden.
 
Jeugd
Voor de jeugd worden ook diverse activiteiten georganiseerd.
 
Echte les krijgen de jeugdigen van onze tennisleraar Joep Maduro. Dit kan je rechtstreeks met de tennisleraar regelen. Meer informatie hierover kan je vinden op zijn site; www.madurotennis.nl